– Nettolønnsordningen virker som ønsket

Nettolønnsordningen for sjøfolk virker etter hensikten, mener Nærings- og handelsdepartementet, som mandag mottok en evalueringsrapport om ordningen.

Nærings- og handelsminister Trond Giske mottok mandag 22. mars en rapport om tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen).

Rapporten viser at ordningen virker etter formålet, ved å bidra til sysselsetting av norske sjøfolk og sikre norsk maritim kompetanse, heter det i en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Den viser også at det ikke er noe å utsette på forvaltningen og organiseringen av tilskuddsordningen, hevdes det i pressemeldingen.

Rapporten viser samtidig at de positive virkningene av ordningene for øvrige deler av den maritime klyngen er begrenset, og at ordningen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom på lang sikt.

– Nå skal vi se på rapporten og hente inn synspunkter fra berørte fag- og næringsorganisasjoner og be om kommentarer og vurderinger, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Les mer
Man kan laste rapporten ned fra regjeringens nettsider:
Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk (PDF)

Ikke for fiskefartøy

For fiskefartøyer, som ikke er en del av ordningen, er situasjonen noe annerledes. Fiskebåtredernes Forbund uttalte i fjor høst at regjering og Storting fører en maritim politikk som gjør det vanskelig å opprettholde målet om norsk mannskap på norske fiskefartøyer.

Les også: – Stadig vanskeligere å godta begrensninger 24.08.2009

Fakta

  • Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er på 1,75 milliarder kroner.
  • Ordningen omfatter om lag 11 500 og om lag 430 skip registrert i norsk skipsregister.
  • Ordningen er statsstøtte godkjent av ESA etter EUs retningslinjer for statsstøtte til skipsfart.
  • Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for maritim virksomhet og å sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt bidra til konkurransedyktige vilkår for norske rederier.