Mattilsynets årsrapport 2009

Mattilsynets årsrapport for 2009 er nå klar og oversendt Landbruks- og matdepartementet.

Dette er Mattilsynets årlige rapportering, hvor tilsynet redegjør for status, utfordringer og produksjon foregående år.

– Vi har vært gjennom et begivenhetsrikt 2009. Året var preget av mange hendelser knyttet til både plantehelse, fiskehelse, dyrehelse og mattrygghet. I tillegg til andre dyrevelferdsoppgaver, var det mye oppmerksomhet og arbeid knyttet til velferd for pelsdyr, sier administrerende direktør Joakim Lysstad.

Maten i Norge er trygg

Generelt oppsummerer Mattilsynet med at maten i Norge er trygg, både i forhold til tidligere år og i forhold til andre land. Også plante- og dyrehelsen er gjennomgående god.

– Lakselus var den største utfordringen på fiskehelseområdet i 2009, og oppfølgingen av dette arbeidet pågår fortsatt, opplyser Mattilsynet.