Skal utbedre Måløysundet

VÅGSØY: Kystverket inngikk 17. mars kontrakt med E. Pihl & Søn A/S for utdyping og utvidelse av farleden i Måløysundet.

Prosjektet vil bidra til bedre fremkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken.

Kontrakten med det danske firmaet E. Pihl & Søn A/S omfatter utdypingsarbeider i Måløysundet i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane, og har en verdi på nærmere 29 millioner kroner, opplyser Kystverket i en pressemelding.

Utdypingsarbeidene vil foregå under Måløybrua og ved grunna Trollebøflua litt lengre nord i sundet. Arbeidet starter opp i juni og skal fullføres innen utgangen av året.

Økt sikkerhet og bedre fremkommelighet

Måløysundet er i dag en ulykkesbelastet flaskehals. En utdyping under Måløybrua ned til -12 meter i en bredde av 75 meter, vil gi separeringsmuligheter mellom nord- og sørgående trafikk, opplyser Kystverket.

Trollebøflua, som ligger i hovedleden ved Måløy havn, skal i prosjektet utdypes ned til -12 meter. I området ved Trollebøflua har det tidligere vært flere grunnstøtinger.

Tiltakene som gjennomføres i prosjektet skal forbedre manøvreringsforholdene og gi økt sikkerhet og bedre framkommeligheten i farleden.

Et stort prosjekt

Utbedringen av Måløysundet er et av de prioriterte farledsprosjektene i Kystverkets handlingsprogram for 2010 til 2019.

Prosjektet har et totalt budsjett på 49 millioner kroner, og inkluderer etableringen av nye sjømerker i området.

Steinmassene fra utdypingsarbeidet ved Trollebøflua og under Måløybrua beregnes til å bli totalt ca. 73.400 kubikkmeter. Massene vil bli benyttet til utvidelse av landareal i Måløy sentrum.