- Fiskarlaget fikk fullt gjennomslag

Fiskarlaget tok i vår initiativ til en vesentlig forbedring av garantilottordningen. Nå har Fiskeri- og kystdepartementet etterkommet Fiskarlagets ønske.

Les også:
Garantilottordningen styrkes 26.06.2009

- Dette er ett av flere tiltak som Fiskarlaget har bedt om i forbindelse med de store avsetningsproblemene som har rammet svært mange i år. Det er gledelig at departementet har kommet oss i møte og det er et riktig og nødvendig tiltak, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag, i en melding på Fiskarlaget sin hjemmeside.

Endringen innebærer at ukebeløpet øker fra 2200 kroner til 3500 kroner for hele kalenderåret 2009 og at det blir tre garantiperioder i stedet for to. Maksimalgarantien blir 10 uker per periode.