OECD-delegasjon til Tromsø

20. og 21. april skal utsendte fra OECD møte fagfolk, eksperter og politikere fra nord i forbindelse med NORAs OECD-analyse.

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) besluttet i 2008 å ta initiativ til en OECD-analyse av NORA-regionen, melder Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

NORA er en regional samarbeidsorganisasjon under Nordisk Ministerråd. NORA har som mål å styrke samarbeidet i den nordatlantiske regionen gjennom strategiske initiativ og støtte til konkrete prosjektaktiviteter. NORA har hovedsekretariat på Færøyene. I de øvrige medlemslandene – Grønland, Island og Kyst-Norge – er NORA representert av regionale kontaktpersoner. I Norge er det Landsdelsutvalget og Vestlandsrådet som har denne rolle.

NORAs målsetning er at OECD-analysen skal bidra til definere NORA-landene som en region og skape grunnlag for en ytterligere styrking av det innbyrdes samarbeidet. Når analysen etter planen vil foreligge i slutten av 2010 vil den utgjøre det første referanseverk, som vil inneholde en samlet politisk-økonomisk regionsanalyse av nettopp Grønland, Færøyene, Island og Kyst-Norge. Det er samtidig ønsket at analysen skal medvirke til å tydeliggjøre regionens særlige muligheter og kompetanse overfor omverdenen, herunder det øvrige Norden.

Den endelige rapporten vil inneholde konkrete anbefalinger om politiske tiltak, som kan styrke den regionale utvikling.

Som et ledd i analysen har OECD gjennomført tre studieturer, henholdsvis til Grønland, Færøyene og Island. Nå er turen kommet til Norge. Her ønsker OECD å møte og snakke med representanter for ulike grupper: folk fra nasjonal- og lokal administrasjon, representanter for industri, forskning og akademiske institusjoner, forskere etc. Dette for å skaffe seg et godt grunnlag for å lage analysen.

OECD-delegasjonen kommer til Norge i uke 16, det vil si 19. til 23. april. Mandag 19 skal delegasjonen være i Oslo og møte Kommunal og regionaldepartementet, tirsdag 20. og onsdag 21. foregår møtet i Tromsø, 22. og 23 i Bergen.

Møtet i Tromsø vil ha form som rundebordssamtale om noen utvalgte temaer, og vil foregå på engelsk.

På listen over temaer står blant annet regional utvikling, klimaendring/”grønn” økonomi, fiskeri/fiskeoppdrett, transport/infrastruktur, turisme, utdanning, innovasjon, energi/naturressurser.