Fiskebåt møtte stortingspolitikere

Representanter for Fiskebåt har denne uka hatt en rekke møter med fiskeripolitiske talspersoner og andre næringspolitikere på Stortinget.

– Vi opplevde at politikerne var lydhøre og sterkt interesserte i informasjon og dialog om utfordringene havfiskeflåten står overfor, sier adm.dir. i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt), Audun Maråk, til forbundets nettsider.

Styreleder Tore Roaldsnes, direktør Audun Maråk og informasjonsleder Oddbjørn Skarbøvik orienterte mandag og tirsdag til sammen rundt 20 Stortingsrepresentanter og rådgivere på ulike møter.

Organisasjonens næringspolitikk

Fiskebåt-representantene orienterte blant annet om organisasjonens næringspolitikk, der sentrale elementer er likebehandling av næringer og aktører, stabilitet i ressursfordeling og forutsigbare rammevilkår.

Alle partier har denne perioden nye fiskeripolitiske talspersoner, opplyser Fiskebåt.