MS Øydrott døpes lørdag

Brønnbåten MS Øydrott. Foto: Bømlo Brønnbåtservice AS

Aas Mek. Verksted AS leverte den 17. mars 2010 sitt nybygg nr. 184, en brønnbåt av typen AAS 1202 ST II.

Dåpsseremonien blir arrangert ved Notahaugsbrygga, Stord den 27. mars kl.13:30. Anne Elisabeth Tislevoll skal være gudmor. Øydrott er søsterskip til bnr. 183 - MS Øystrand, som ble levert til Bømlo Brønnbåtservice i juni 2009.

Dette er den 10. brønnbåten som leveres fra Aas Mek. Verksted AS til Bømlo Brønnbåtservice AS. Rederiet Bømlo Brønnbåtservice er hjemmehørende på Stord i Hordaland.

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transport, ved lossing o.l., samt transport av levende fisk i vanlig åpen brønn.

Lastekapasitet 1200 m3

Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av fisken under transporten, slik at fisken er klar til produksjon når den ankommer til slakteriet.

Båten er også arrangert for sortering, smoltkjøring, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-rensing av sirkulasjonsvann.

Lastekapasiteten er på 1200 m3, fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Innredning

Det er innredningsfasiliteter for syv personer, fordelt på fem enmannslugarer og en tomannslugar, alle med egne dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, kaffebar m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m.

Lastearrangement

Lasterommet er på totalt 1200 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.

For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med telling. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker med sorterings- og telleutstyr. MS Øydrott er videre arrangert med eget system for smolt telling via Vaki-teller på dekk, tilkoplet vakuumpumpesystem og trykklossesystem.

Videre har fartøyet UV filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l. UV anlegget har kapasitet for behandling av 5000 m3 med vann pr time.

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. All lus samles opp i filterposer som leveres til land for destruering.

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert utstyr for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med kapasitet på ca. 900.000 kcal/t for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under transport.

For rengjøring og desinfisering av lasterom, er det montert et lavtrykks vaske-/skumleggingssystem, høytrykks vaskesystem og Ozon desinfiseringssystem.

Dekksutstyr

Det er montert totalt fire Palfinger kraner ombord; to på 32 t/m og to på 23 t/m, alle med 2,5 t vinsj.

MS Øydrott er videre utstyrt med sorteringsanlegg for sortering og telling av fisk i 3 ulike størrelser samt smolt telling via trykk losse system.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3512 TA serie B, 1800 HP ved 1600 o/min. som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Caterpillar Generatorsett type C 18 TA, hver med en ytelse på 515 kW, samt et havneaggregat type Scania Marine DI 12 62M på 190 kW.

For best mulig manøvrering, er det montert hydrauliske sidepropell for og akter, hver på 300 kW.

Hoveddata for MS Øydrott

Lengde o.a: 62,07 m
Lengde p.p.: 56,44 m
Bredde: 12,00 m
Dybde i riss: 5,10 m
Tonnasje: 1226 Brt
Lasteromskap.: 1200 m3
Servicefart, ca: 14 knop
Fartsområde: Nord- og Østersjøfart