Ny webportal om miljøet i Barentshavet

BarentsPortal gir førstehånds kunnskap om miljøet i norsk og russisk del av Barentshavet.

– Jeg håper at portalen vil stimulere til debatt om miljøspørsmål og fremtidig utvikling i Barentshavet, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Den første, samlede norsk-russiske vurderingen av miljøtilstanden i hele Barentshavet publiseres nå som egen nettside. I tillegg til en nettversjon av en felles norsk-russisk miljøstatusrapport som kom ut i desember 2009, har BarentsPortal en karttjeneste, utvidede temaer og tilbakemeldingsfunksjon for brukerne, opplyser Norsk Polarinstitutt i en pressemelding.

Felles norsk-russisk miljøstatusrapport tar for seg alle deler av økosystemet, inkludert klima og menneskelig påvirkning. Rapporten er et resultat av et omfattende norsk-russisk miljøvernsamarbeid. Karttjenesten har geografisk fokus på noen tema-presentasjoner, og den gir anledning til å legge til andre kart for egen sammenligning og vurdering.

Portalen gir brukerne muligheten for å kommentere tekstinnholdet i miljøstatusrapporten, ta opp spørsmål om emner som er vanskelige tilgjengelig i rapporten eller som bør suppleres.

Miljøstatusrapporten er laget i forståelse med den norsk-russiske fiskerikommisjonen og den norsk-russiske miljøvernkommisjonen. Fra norsk side har Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet ledet arbeidet. Nettstedet drives som et samarbeid mellom norske og russiske forvaltnings- og forskningsinstitusjoner, og Norsk Polarinstitutt har prosjektledelsen på norsk side.

Nettportalen, som har adresse barentsportal.com, skal også være et verktøy for utvikling og oppdatering av felles norsk-russisk miljøstaturapportering for hele Barentshavet i årene framover, opplyser Norsk Polarinstitutt.