Santa Isabel mister lisens

Norge trekker tilbake lisens for fiskefartøyet Santa Isabel.

Fartøyet ”Santa Isabel” som nylig ble tatt for ulovlig fiske får nå trukket tilbake sin lisens for fiske i Norges økonomiske sone (NØS).

– Dette er et nytt grep i regjeringas kamp mot svartfiske. Vi ønsker ikke fartøy i fiske i våre farvann som driver med notorisk regelforakt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

”Santa Isabel” ble inspisert av Kystvakten 19. mars 2010. Under inspeksjonen ble det avdekket at fartøyet fisket med ulovlig sorteringsrist. Fartøyet hadde i tillegg for stor innblanding av torsk og hyse under minstemål.

På denne bakgrunn utferdiget Politimesteren i Vest-Finnmark, den 19. mars 2010, et forelegg overfor skipper og et inndragningsforelegg overfor rederiet. Foreleggene ble vedtatt samme dag.

Fartøyet er tidligere tatt for lignende forhold. På denne bakgrunn har direktoratet besluttet å trekke tilbake lisensen for fartøyet for fiske i NØS, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet.

Praia de Santa Cruz etterforskes

Ytterligere et portugisisk fartøy, ”Praia de Santa Cruz” er bragt til Tromsø for undersøkelser etter at Kystvakten under inspeksjon avdekket avvik mellom kvantum rapportert til Fiskeridirektoratet/ført i fangstdagboken og kvantum ombord.

Om det kan bli aktuelt å vurdere å trekke lisensen for dette fartøyet, avhenger av resultatet av etterforskningen. Fartøyet har tidligere blitt bøtelagt for tilsvarende forhold.

Les også: Tråler igjen tatt for tyvfiske 19.03.2010