Fiskets gang uke 12 i 2010

Norges Sildesalgslag melder at loddefiske i Barentshavet går mot slutten, at silda i Rogaland er på tur til havs, og om normalfiske på kolmule.

Lodde

– Årets loddefiske er stort sett i havn, kun 5.400 tonn står igjen av årets kvote på 245.000 tonn. Sist uke så har vi omsatt 17.500 tonn, der ringnot har fisket 11.300 tonn, trål har fisket 3.400 tonn, og kystflåten som tok sin kvote har bidratt med 2.800 tonn, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

– Også denne uken så har fisket foregått på øst Finnmarka, og lodda er i hovedsak brukt til produksjon av lodderogn. Kun 200 tonn er solgt til mel/olje anvendelse, opplyser Garvik.

Interessen for lodde til rognproduksjon har vert god og Sildelaget har sett priser på over kr 3,50 i auksjonene.

– En foreløpig oppsummering viser at rundt 185.000 tonn er solgt til konsum, der fakturert snittpris er kr 1,99. Den vil forhåpentligvis stige når vi får med sist ukes fangster i beregningen. Til mel/olje er det omsatt vel 50.000 t. Oppnådd pris her ble kr 1,52, sier Garvik.

Kun en håndfull ringnotbåter og trålere har restkvote på lodde. I tillegg så er Vestviking på vei nordover for loddefiske. De har hele sin loddekvote igjen.

Kolmule

På kolmulfiske har det vært en middels god uke kvantumsmessig, med 25.000 tonn. Fisket har vert ujevnt og i tillegg hemmet av en militærøvelse noen dager midt i uken. Hovedfiskeriet har foregått vest av Hebridene fra N 56˚ til N 58˚ 30΄.

– Også denne uken er det levert kolmule til konsum, 6.200 tonn. Kvaliteten har den siste perioden ikke vert den beste da det er mye rogn og lever i kolmula. Dette gir fiskerne ekstra utfordringer når en skal behandle råstoffet til konsum, opplyser Garvik.

Til mel/olje er det solgt 18.800 tonn, som har gått til fabrikker både i Irland, Skottland, samt Norge.

Prismessig ligger konsumprisene fra kr 1,95- 2,20 per kilo. Til oppmaling er prisnivået kr 1,45 – 1,85 per kilo.

– Av årets kvote på knappe 206.000 tonn, så er 140.400 tonn fisket, og det som er mest gledelige i år, er at det er omsatt over 50.000 tonn til konsum til en snittpris på kr 2,03, forteller Garvik.

I kommende uke så forventes det en del aktivitet i kolmulefisket.

Nvg-sild

Silda i Rogaland ser ut for å ha trukket seg til havs igjen, kun 300 tonn norsk vårgytende sild ble tatt sist uke.

En liten oppsummering, viser et rekordstort kvantum sild fisket i en vintersesong i moderne tid.

– Totalt er det fra norske og utenlandske båter omsatt formidable 520.000 tonn med Nvg-sild, forteller Garvik.

Av dette kvantumet er hele 440.000 tonn nyttet til konsum, til snittpris kr 2,21. Resten 80.000 tonn er malt opp til mel/olje til snittpris kr 2,00 per kilo.