Fiskesløying til ulempe for flytrafikken

Fly har de siste dagene måttet slakke litt ekstra av på farten ved innflyving til Svolvær Lufthavn.

Årsaken er stor ansamling av sulten fugl, som følge av at fiskere med gode fangster, har lagt båtene i nærheten av flyplassen for å sløye fangstene.

Det skal nylig ha vært et godt innsig av skrei i Vestfjorden og et såkalt «innersidefiske» som man ikke har hatt i Lofoten siden 2003, forteller Lofotposten.

Og i motsetning til i oppdrettsnæringen, hvor aktørene er pålagt å ta vare på alt avfall ved sløying av fisk, så lar fiskerne innmat og avfall gå over rekka.

– Måsen er velkjent når det innbys til slike "etergilder". Noe mer unormalt er det at mange ørner vil delta. Og da kan det i verste konsekvens være fare på ferde for flyene, sier lufthavnsjef Bjørn Oppsal ved Svolvær Lufthavn til avisa.

Sløyingen har pågått like ved innseilingsområdet.

– Legg dere lenger unna flyplassen. Det letter situasjonen for oss, oppfordrer lufthavnsjefen.