Umerket og skitten fisk uten kjøling

FINNSNES: Under en kontrollaksjon rettet mot fisketransport 25. mars, ble det avdekket en rekke klanderverdige forhold.

Ett fiskeparti ble gitt omsetningsforbud etter at Mattilsynet avdekket at det ble fraktet fisk uten kjøling, og som dessuten var både umerket og skitten, samt at sjåføren ikke kunne gjøre rede for hvor fisken kom fra.

Felles kontrollaksjon

Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Tollvesenet og Skatt nord hadde felles kontrollaksjon på Finnsnes torsdag 25. mars 2010. Totalt ble 58 biler kontrollert, opplyser Skatt nord i en pressemelding.

Kontrollen var spesielt rettet mot kjøretøyer som kunne tenkes eller mistenkes for å frakte fisk.

Omsetningsforbud for fisk

Mattilsynet kontrollerte den hygieniske standarden, merking av emballasje, transportdokumenter og om fiskevarene var fra godkjent mottaksanlegg.

Mattilsynet gav en person som fraktet fisk omsetningsforbud. Personen kunne ikke redegjøre hvor fisken kom fra. Fisken var ikke oppbevart i forskriftsmessig godkjent emballasje, det var ikke kjøling i bilen og fisken var forurenset med sand, opplyser Skatt nord

Videre avdekket Mattilsynet noen mangler i forhold til forskriftskrav om merking og opplysninger i fraktbrev på fiskevarer.

En av bilene som fraktet næringsmidler, vil bli tilskrevet med påpeking av plikt i forhold til renhold og vedlikehold.

Fiskeridirektoratet hadde fokus på avdekking av uregistrerte landinger/omsetning av fisk, og avdekket forhold som gir grunnlag for nærmere undersøkelser.

Mistanke om skattesnusk

Skatt nord kontrollerte om sjåførene var innmeldt i Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret, om eierne av bilene var registrert i Enhetsregisteret og i Avgiftsregisteret.

Skatt nord fant avvik i forhold til registrering i Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret. I tillegg ble det avdekket forhold som gir grunnlag for nærmere undersøkelser i forhold til eventuelle brudd på skatte- og avgiftslovgivningen.

Skatt nord avdekket også at flere av fiskebilsjåførene ikke var registrert i arbeidstakerregisteret.

– Alle arbeidstakere skal stå i arbeidstakerregisteret. Når man ikke er registrert der, leder det til mistanke i forhold til om skattereglene blir fulgt, om man får lønna hvitt eller svart, sier informasjonsrådgiver Randi Iversen i Skatt nord til avisa Nordlys.

I følge avisa kom de fleste av fiskebilene fra Senja da de ble kontrollert.

Slike kontrollaksjoner er meget effektive for kontrolletatene og det vil bli gjennomført tilsvarende samarbeidskontroller i tiden framover, opplyser Skatt nord i meldingen.