Konstruktivt møte mellom kyststatene

Kyststatene rundt Polhavet hadde møtte i Ottawa 29. mars, på invitasjon fra Canadas utenriksminister Cannon.

Utenriksministrene fra USA, Russland, Canada, Norge og Danmarks justisminister møttes for å diskutere kyststatenes særskilte ansvar og utfordringer i Polhavet.

Tema som ble tatt opp var kontinentalsokkelspørsmål, energi og fiskeriressurser, beredskap for søk og redning og forskning, opplyser Utenriksdepartementet.

Det var enighet om at Illulisat-erklæringen fra 2008 ligger til grunn for det videre arbeidet.

Se også: The Illulissat Declaration - 28 May 2008 (pdf - ekstern lenke)

Det var videre generell enighet om å styrke Arktisk Råd som det sentrale samarbeidsorgan i Arktis.

Les mer
Se også utenriksminister Cannons oppsummering:
Minister Cannon Highlights Canada’s Arctic Leadership at Arctic Ocean Foreign Ministers’ Meeting