Konstruktivt møte mellom kyststatene

Kyststatene rundt Polhavet hadde møtte i Ottawa 29. mars, på invitasjon fra Canadas utenriksminister Cannon.

Utenriksministrene fra USA, Russland, Canada, Norge og Danmarks justisminister møttes for å diskutere kyststatenes særskilte ansvar og utfordringer i Polhavet.

Tema som ble tatt opp var kontinentalsokkelspørsmål, energi og fiskeriressurser, beredskap for søk og redning og forskning, opplyser Utenriksdepartementet.

Det var enighet om at Illulisat-erklæringen fra 2008 ligger til grunn for det videre arbeidet.

Det var videre generell enighet om å styrke Arktisk Råd som det sentrale samarbeidsorgan i Arktis.