Fiskets gang uke 13 i 2010

Norges sildesalgslag melder om en stille uke i de pelagiske fiskeriene.

Det ble nesten ikke tatt NVG-sild, loddefisket går mot slutten, og det har vært rolig i kolmulefisket.

NVG-sild

Denne uka er det bare meldt inn 3 små fangster på til sammen 100 tonn norsk vårgytende sild.

– Silda har for det meste forlatt området, og det kombinert med påskehelga, har gjort at aktiviteten har vært svært liten, opplyser salgsleder Fredrik Andersen i Norges Sildesalgslag.

Lodde

– Denne uken har vi fått innmeldt nesten 5000 tonn med lodde. Fisket er helt i sluttfasen og det har bare vært 7-8 båter i aktivitet, sjølprodusentene inkludert. Kvoten er nesten tatt og en del av det lille kvantum som gjenstår forventes innrapportert fra sjølprodusentene på mandag. Kvaliteten på de siste fangstene har vært god, noe som forteller om nytt innsig, opplyser Andersen.

Kolmule

Ukens kolmulekvantum ble på vel 9.000 tonn. Fisket foregår ved St. Kilda og først i uken også noen fangster fra området SØ av Rockall. Prisnivået til konsum i utlandet (Killybags- Færøyene) varierer fra kr 1,96 til kr 2,35, for det meste rundt kr 2,25. Av ukens totalkvantum ble ca. 4.000 tonn levert til mel/olje i Norge. Prisnivået lå på fra kr 1,80 til kr 1,90 per kilo.

Totalt er det ca. 56.000 tonn igjen på kvoten, henholdsvis vel 23.000 tonn for kolmuletrålerne, og ca. 31.000 tonn på ”nordsjøtrålerne”, opplyser Andersen i Sildelaget.