Statsråd Giske til Moskva

Nærings- og handelsminister Trond Giske reiser til Moskva denne uken.

Der skal Trond Giske lede den norske delegasjonen til møtet i Den blandede norskrussiske regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid.

Møtet finner sted i Moskva torsdag 8. april.

– Formålet med møtet er å drøfte et bredt spekter av saker som berører det økonomiske forholdet mellom Norge og Russland. Kommisjonen er det viktigste bilaterale forum for økonomisk samarbeid mellom Norge og Russland, og en viktig møteplass for utveksling av synspunkter mellom myndighetene i våre to land, sier Giske.

De økonomiske forbindelsene mellom Norge og Russland er gode. Samhandelen beløp seg til 12 milliarder kroner i fjor. Russland er for eksempel Norges nest største enkeltmarked for sjømat. Denne eksporten utgjør mer en 80 prosent av totaleksporten fra Norge.

Innovasjon Norge har registrert flere enn 100 norske bedrifter i Russland.

Giske leder den norske delegasjonen til møtet og deltar sammen med sin medformann Viktor Zubkov, Russlands første visestatsminister.