Berg-Hansen til Kabelvåg og Øksnes

Tirsdag 6. april vil fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen være med på åpningen av Kystverkets nye lokaler i Kabelvåg.

Dette vil skje gjennom en nøkkelseremoni med en påfølgende omvisning.

Onsdag 7. april, besøker fiskeri- og kystministeren Øksnes kommune i Vesterålen. Der blir hun først tatt imot av ordfører John Danielsen i rådhuset i Myre, før et møte med Vesterålen regionråd.

Videre blir det møter med Øksnes Fiskarlag og trålrederiet Prestfjord AS, før Berg-Hansen besøker BioMar AS og Gunnar Klo AS. Dagen avsluttes med et besøk hos Nordlaks i Stokmarknes.