– Superba Krill Oil bedre enn fiskeolje

Kosttilskuddet Superba Krill Oil, som er rik på omega-3 fosfolipider, gir betydelig større reduksjon av hjertefett og leverfett enn omega-3 fra fiskeolje.

Dette viser en ny preklinisk studie gjennomført for bioteknologiselskapet Aker BioMarine.

Studien er gjennomført av internasjonalt anerkjente forskningsgrupper i Italia, skriver Aker BioMarine i en børsmelding.

Hjertefett

Under ledelse av dr. Sebastiano Banni og dr. Vincenzo Di Marzo, er effekten ved inntak av Superba Krill Oil og omega-3 fiskeolje undersøkt på sterkt overvektige zucker-rotter.

– Det er veldig interessant at Superba Krill Oil har betydelig større effekt enn fiskeolje, sier dr. Banni.

På parametere forbundet med fedme ga krilloljen en reduksjon i hjertefett på 42 prosent. Fiskeolje førte til en reduksjon på 2 prosent. Høyt fettnivå i hjertet er ikke bra for hjertefunksjonene, og det er derfor viktig å redusere hjertefettet til et normalnivå.

Leverfett

Tilsvarende undersøkelse for leverfett viste en reduksjon på hele 60 prosent ved inntak av Superba Krill Oil, mens fiskeolje ga en reduksjon på 38 prosent. Høyt leverfett kan gi dårligere leverfunksjon. Dette kan igjen føre til nedsatt insulinsensitivitet og bidra til utvikling av type 2 diabetes.

Resultatene fra den gjennomførte studien bekrefter hypotesen om at Superba Krill Oil har betydelig større effekt enn fiskeolje på kardiovaskulære risikofaktorer.

Sebastiano Banni og Vincenzo Di Marzo har gjennom mange år vært ledende innen sine forskningsfelt, og har publisert flere artikler i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

– Aker BioMarine har i dette studiet utført dokumentasjonsarbeid for Superba Krill Oil i samarbeid med to av verdens ledende forskningsmiljøer innen fagfeltet Vi er meget stolte av at denne typen kompetanse vil jobbe sammen med oss for å dokumentere Superba Krill Oil sine gunstige effekter, sier dr. med. Hogne Vik, forskningsdirektør og konserndirektør i Aker BioMarine.

Funnene fra undersøkelsen publiseres i Journal of Nutrition, Volume 139, Number 8, August 2009.