Fangst av leppefisk med ruser

Det er fortsatt mulig å søke dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser for fangst og omsetning av leppefisk.

Men reglene er innskjerpet, og en forutsetning for å oppnå slik dispensasjon, er at det foreligger en leveringsavtale.

– Ett av vilkårene for å kunne gi dispensasjon er at fangsten av leppefisk skal omsettes. Dette kravet innskjerpes nå ved at fritidsfiskere for fremtiden må legge ved en bekreftelse på at det foreligger en leveringsavtale mellom fisker og kjøper, sier seniorrådgiver Terje Halsteinsen i Fiskeridirektoratet til direktoratets nettsider.

Ettertraktet

Leppefisk er etter hvert blitt en ettertraktet vare blant norske fiskeoppdrettere, ettersom den fungerer som en effektiv og miljøvennlig lusebekjemper.

– Vårt inntrykk er at de fleste seriøse oppdrettsselskapene inngår langsiktige leveringsavtaler med fiskere som leverer leppefisk. Fisket stiller helt bestemte krav både til fangsting og oppbevaring, samtidig som det også byr på smittehygieniske utfordringer, sier Terje Halsteinsen.

Anbefaler teiner

Han opplyser videre at det etter hvert er kommet spesialkonstruerte leppefiskteiner på markedet. Disse teinene er langt enklere å håndtere enn ruser, og anbefales brukt også fordi de sorterer ut uønsket bifangst.

Det er en klar trend blant profesjonelle fiskere at stadig flere går over til bruk av teiner.

– Samtidig kan teiner benyttes uten at fiskeren behøver å søke dispensasjon, fremholder Halsteinsen.

Utvider ordningen

Fangst av leppefisk har de senere år fått økt betydning som et rekrutteringsgrunnlag til fiskeryrket. Fiskeridepartementet har nylig besluttet at pesoner som fisker under den såkalte «Ungdomsfiskeordningen» - samt deltakere på leirskoler med friluftsfag - også kan søke dispensasjon fra ruseforbudet.

Les også: Ungdomsfiskeordningen 2010 01.03.2010

Forbudstider

Ruseforbudet i Sør-Norge er innført som et ledd i reguleringsbestemmelsene som har til formål å beskytte hummerbestanden langs norskekysten.

På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Møre og Romsdal fylke gjelder forbudet mot å sette ut ruser fra og med 1. mai til og med 30. september, opplyser Fiskeridirektoratet.