Åpnet Kystverkets bygg i Kabelvåg

Kystverket Nordland, Kabelvåg. Foto: Kystverket

Det nye og rehabiliterte administrasjonsbygget til Kystverket Nordland, ble høgtidelig åpnet tirsdag 6. april 2010.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen tok del i den offisielle åpningsseremonien, der hun fikk lokalene overlevert fra Statsbygg ved direktør Hilde Nordskogen, og deretter overleverte de til kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Kystdirektøren overleverte deretter lokalene til regiondirektør Fridtjof Wangsvik, som er svært fornøyd med både nybygget og det rehabiliterte «gamlebygget», melder Kystverket.

Kystverket sitt regionkontor i Kabelvåg har fått mer enn doblet arealene sine, etter en utbygging/rehabilitering med en kostnadsramme på 55,5 millioner kroner.

I den opprinnelige kontorbygningen, som er rehabilitert, har regionkontoret hatt om lag 500 kvadratmeter til rådighet. Nå er arealet mer enn doblet, ved at regionkontoret har fått et nytt tilbygg, slik at samlet areal nå utgjør 1055 kvadratmeter.

Statsbygg har vært byggherre for prosjektet, med Skanska Norge AS som totalentreprenør.

Les også: Berg-Hansen til Kabelvåg og Øksnes 06.04.2010