Mørenot kjøper tre konkurrenter

MøreNot-gruppen styrker sin posisjon som Norges ledende leverandør av redskap og utstyr til fiskeri- og oppdrettsnæringen.

MøreNot Holding AS gjennomfører nå tre strategiske oppkjøp av viktige aktører i bransjen, opplyser selskapet i en pressemelding.

Austevoll Notverksted AS

MøreNot Holding AS har kjøpt aksjemajoriteten i Austevoll Notverkstad AS på Austevoll i Hordaland. Austevoll Notverkstad AS ble stiftet i 1965 og har siden 1984 og frem til mars 2010 vært eid av lokale ringnotrederier som samtidig har vært selskapets viktigste kunder. Selskapet er landets største notbøteri og ligger i den kommunen i landet som har flest ringnotbåter. Selskapet har i dag 23 ansatte, og hadde i 2009 en omsetning på om lag 32 millioner kroner.

Austevoll Notverkstad AS sin hovedaktivitet er reparasjon og vedlikehold av snurpenøter til ringnotflåten, samt montering av nye nøter. I tillegg har de en rikholdig avdeling for handelsvarer. Med overtakelsen styrker MøreNot sin posisjon som landets ledende leverandør av nøter til ringnotflåten. Etter overtakelsen kan konsernet tilby reperasjon og lagring av nøter på syv ulike steder langs norskekysten mellom Egersund og Skjervøy.

Vikingnet AS

MøreNot Holding AS har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i Vikingnet AS. Selskapet, som er lokalisert i Sæbøvågen nord for Bergen, er leverandør av produkter og servicetjenester til oppdrettsnæringen i Hordaland, og har i dag 8 ansatte. Produksjon av nye oppdrettsnøter, vask, bøting, reparasjon og impregnering er hovedområdet til Vikingnet AS. Omsetningen i 2009 var om lag 15 millioner kroner.

Med overtakelsen av dette selskapet vil konsernet nå kunne tilby tjenester til oppdrettsnæringen gjennom seks ulike selskaper, fra Karmøy i sør og til Hammerfest i nord.

Øksningan Notbøteri AS

MøreNot Holding AS har kjøpt aksjemajoriteten i Øksningan Notbøteri AS på Herøy i Nordland. Bedriften har i dag 16 ansatte, og hadde i 2009 en omsetning på om lag 25 millioner kroner.

Øksningan Notbøteri AS starta som en familiebedrift i 1988, og i 2002 kom MøreNot Holding AS inn på eiersiden med en mindre aksjepost. For å styrke både bedriften på Øksningan og MøreNot-gruppen, overtas nå aksjemajoriteten i bedriften.

Leveranser til den lokale oppdrettsnæringen, med produksjon av nye nøter, vask, bøting, reparasjon og impregnering er hovedområdet til Øksningan Notbøteri AS. I tillegg tilbyr bedriften service og reparasjon av nøter til ringnotflåten.

Mer om MøreNot

MøreNot-gruppen består av en rekke selskap i inn- og utland som har oppnådd ledende posisjon i et internasjonalt marked som produsent og leverandør til kunder innen fiskeri, havbruk og seismikk.

MøreNot-gruppen arbeider med kontinuerlig utvikling, produksjon, og markedsføring av produkter med høy kvalitet og fleksibilitet i det globale markedet. Selskapene i gruppen har markedes høyeste kompetanse innenfor sine forretningsområder.

Konsernet styrker med disse kjøpene sin posisjon som landets største aktør innenfor sine markeder og forventer i 2010 en konsernomsetning på mellom 550 og 600 millioner kroner.