Rekordeksport av sjømat i 1. kvartal

Norsk klippfisk i spanske omgivelser. Foto: Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 12,4 milliarder kroner første kvartal i år.

Det er en økning på 1,9 milliarder kroner eller 18 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2009. Bare i mars måned var eksporten på 4,7 milliarder kroner. Det er en økning på 1 milliard kroner og rekord for mars måned.

– En meget sterk etterspørsel etter norsk sjømat i markedene gjør at fjorårets eksportvekst fortsetter inn i første kvartal i år. Vi opplever en rekordstor lakseeksport samtidig som salget av klippfisk og saltfisk er økende igjen etter et tungt år i 2009.

Det sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Lakseprisen opp 6 kroner

Lakseeksporten passerte 6,5 milliarder kroner 1. kvartal. Veksten er på 1,7 milliarder kroner eller 37prosent målt mot 1. kvartal 2009. I mars måned var eksportverdien 2,7 milliarder kroner. Måler vi mot mars i fjor var veksten på 870 millioner kroner eller 48 prosent.

Dette er den sterkeste enkeltmåned noensinne for norsk laks. Høyere eksportpris og økt eksportvolum er årsaken til veksten. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mars måned 36,43 mot 30,36 i mars 2009. Som for foregående måned er Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

Eksporten av ørret falt med 50 millioner kroner 1. kvartal til en samlet verdi av 419 millioner kroner. I mars var eksportverdien 161 millioner kroner som er en nedgang på 21 millioner kroner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Kina.

Vekst for fersk sjømat

Eksporten av fersk sjømat utgjør i 1. kvartal over halvparten av eksporten av all sjømat. Veksten i den ferske lakseeksporten bidrar sterkt, men også eksporten av fersk, hel torsk og fersk torskefilet øker kraftig.

For fersk torskefilet er det rekord for 1. kvartal. Eksportverdien av fersk torskefilet var på 167 millioner kroner som er en økning på 30 millioner kroner eller 22 prosent.

Vekst for klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 91 millioner kroner i 1. kvartal til en samlet verdi på 910 millioner kroner. Dette fordeler seg med 489 millioner kroner på torsk, 333 millioner på sei og ca 44 millioner likt fordelt på brosme og lange.

Eksport av saltfisk økte med 118 millioner kroner og endte på 286 millioner kroner. Torsken utgjør mesteparten med en verdi på 281 millioner kroner.