Økte torskekvoter nord for 62 °N

Fiskeridirektøren øker kvotene i fisket etter torsk nord for 62 °N.

Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene for konvensjonelle fartøy lukket gruppe kyst med hjemmelslengde under 11 meter, og for fartøy i åpen gruppe kyst med 30 prosent nord for 62 ºN fra og med i 7. mars.

Fiskeridirektøren minner samtidig om at det ved en eventuell stopp i fisket, fremdeles kan fiskes innenfor garantert kvantum.

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag vedtok nylig å be om økt torskekvote, og ba Norges Fiskarlag om en snarlig oppfølging av saken, for at Fiskeridirektoratet skulle rekke å fatte en beslutning, som gjorde at økningen i kvote kunne gjøres gjeldende fra rett etter påske.

Les også: Ber om økt torskekvote 24.03.2010