Strammer inn reglene for ervervstillatelse

Fiskeridirektøren vil stramme inn vilkårene for å gi ervervstillatelse for fartøy, for å unngå avgiftsjuks.

Et forskriftsforslag som om kort tid sendes på høring innebærer en innstramming i vilkårene for å gi ervervstillatelse, melder Fiskeridirektoratet.

Avgiftsjuks

Fiskeridirektøren er kjent med de problemstillingene som ble omtalt i et nyhetsinnslag på TV 2 6. mars (bak betalingsmur).

Der fremgikk det at fartøy som egentlig er fritidsbåter registreres i merkeregisteret for fiskefartøy, og at eier deretter gjør krav på urettmessig fradrag av merverdiavgift.

Men det å føre et fartøy inn i merkeregisteret, gir i seg selv ikke grunnlag for momsfritak, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

– Det følger av forskrift til Merverdiavgiftsloven at dette gjelder fartøy som kun benyttes til fiske og som er skikket til dette når det gjelder byggemåte og utstyr. Videre stilles det blant annet krav til at eiere av fartøy under 15 meter som det søkes om fritak fra merverdiavgift for, skal dokumentere at fartøyet utelukkende skal brukes til yrkesmessig fiske, fremholder hun.

– Forbedrer regelverket

Holmefjord sier videre at direktoratet lenge har hatt som mål å utforme et forslag til fornyet, forenklet og forbedret regelverk blant annet knyttet til erverv, registrering og merking av fiskefartøy.

Tydeligere vilkår for hva som skal regnes som et fiskefartøy er en del av et slikt forslag.

Direktoratet har i lengre tid, i samarbeid med regionkontorene, jobbet med forslag til ny forskrift om erverstillatelser. Første utkast var klar i fjor sommer, og det endelige utkastet til forskrift vil etter enighet med Fiskeri- og kystdepartementet bli sendt på høring innen utgangen av april i år.

Dokumentasjonskrav

– Når det gjelder den aktuelle problemstillingen er det som en del av forskriftsforslaget foreslått at det i forbindelse med ervervssøknad skal kunne kreves fremlagt dokumentasjon på at fartøyet tilfredsstiller sjøfartsmyndighetenes bygningsmessige krav til sikkerhet for fiskefartøy.

– Fartøy som det ikke kan fremvises slik dokumentasjon for vil derved heller ikke kunne gis ervervstillatelse og føres inn i merkeregisteret, sier fiskeridirektøren.

Skattemyndighetene varsler storaksjon

Skattemyndighetene vil foreta bokettersyn hos fiskere som mistenkes for å ha registrert turbåtene sine som fiskebåter.

– Ut ifra opplysninger på TV 2, vil gi gjennomføre tiltak, bekreftet underdirektør Turid S. Tysnes i Skatt Vest til TV 2 onsdag 7. mars (bak betalingsmur).

Resultater bokettersynet i funn, kan dette straffes.

– Ved bevisste unndragelser vil forholdet bli politianmeldt. I andre tilfeller vil vi kreve merverdiavgiften og skatten innbetalt tillagt renter og eventuell tilleggsavgift, understreker Tysnes.

Politikere reagerer

På stortinget reagerer opposisjonen. Rigmor Andersen Eide (KrF) ber nå fiskeriministeren få slutt på praksisen, og får full støtte av Harald Nesvik (FrP).

– Jeg forventer at statsråden tar kontakt med fiskeridirektøren og spør om hun har gjort jobben sin og hvem som har visst om dette, sier Nesvik til TV 2 (bak betalingsmur).

– Hvis ikke direktøren visste om dette må man finne ut hvor i systemet har denne rapporten stoppet opp, sier nesvik til TV 2.