– Tilfreds med refordeling

Norges Fiskarlag er tilfreds med at Fiskeridirektoratet onsdag 7. mars økte torskekvotene nord for 62 °N.

Les også: Økte torskekvoter nord for 62°N 08.04.2010

– Norges Fiskarlag er tilfreds med at Fiskeridirektoratet i dag har økt torskekvotene med 30 prosent for fartøy under 11 meter i lukket gruppe og i åpen gruppe.

Det sa leder av Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, til Fiskarlagets nettsider i går.

Fiskarlaget har også vurdert fangstutviklingen i torskefisket i kystflåten på grunnlag av ny fangststatistikk, og ansett at det måtte være grunnlag for å øke kvotene for de minste fartøyene i lukket gruppe, og fartøy i åpen gruppe.

I og med at kvoteøkningen kommer allerede nå, mens det ennå er god tilgjengelighet på torsk, vil den minste flåten ha gode muligheter for å kunne utnytte denne kvoteøkningen, mener Fiskarlaget.

Nilsen er klar over at det også kanskje har vært forventinger om kvoteøkninger i de øvrige reguleringsgruppene i lukket gruppe, men kvoteutnyttelsen i disse gruppene er såpass høy her at det ikke er grunnlag for refordelinger innenfor gjeldende gruppekvoter.

Dette fører dermed til at kvoteinndelingene i Finnmarksmodellen gir høyere kvoter til de minste fartøyene, sammenlignet med fartøy som befinner seg lenger oppe på kvotestigen.