– Kongekrabbe truer natur

WWF tar avstand fra at Havforskningsinstituttet anbefaler fiskestans på kongekrabbe.

Kongekrabbe er en mulig trussel mot store havområder. WWF vil varsle saken inn for den internasjonale biomangfoldkommisjonen, opplyser WWF Norge.

WWF krever at myndighetene setter inn kraftig økte midler for systematisk nedfisking av kongekrabben, og at kvotene økes eller som minimum settes på samme nivå som 2009.

Tidligere har WWF uttalt at regjeringen har sviktet og at kongekrabbeforvaltningen raserer Finnmark.

Les også: – Raserer Finnmark 22.02.2010

– Bra med mindre bestand

– Norske myndigheter og forskere har erkjent at kongekrabben er en trussel. Når bestanden nå minker er det bra og helt i samsvar med fagkunnskap og forpliktelser. WWF reagerer derfor sterkt på at regjeringens fagrådgiver Havforskningsinstituttet, i strid med fagkunnskap og politiske forpliktelser, anbefaler å motvirke bestandsnedgangen gjennom fangststans. Havforskningsinstituttets råd i denne saken ivaretar ikke langsiktige hensyn til Norges havmiljø, uttaler WWF.

Havforskningsinstituttet anbefaler stans i kommersielt kongekrabbefiske.

WWF vil varsle saken inn for den internasjonale biomangfoldkommisjonen. I denne saken må regjeringen stå fast og spille en aktiv rolle i FNs bilomangfoldår 2010, mener WWF.

– Anbefalingen i strid med internasjonale forpliktelser

– Norge har internasjonale forpliktelser om forvaltning av introduserte arter og plikter å fiske ned kongekrabben. Kongekrabben skal derfor ikke forvaltes som en ressurs, men systematisk kontrolleres og om mulig utryddes, påpeker WWF.

Kongekrabben står i tillegg oppført med "høy risiko" på norsk svarteliste fra 2007. At det diskuteres mulige nullkvoter og reguleringer som kan føre til stopp i fritt fiske strider mot internasjonale forpliktelser om naturforvaltning, mener WWF.

– Ytterst pinlig

Norge er forpliktet etter biomangfoldkonvensjonen, som Norge var pådriver for, og som har et viktig møte i Japan senere i år, påpeker WWF.

– Det er ytterst pinlig bagasje for Norge å ha med til dette møtet hvis Norges hovedfokus på den fremmede arten kongekrabbe blir å ”redde” arten i våre farvann, stikk i strid med CBDs intensjon og forpliktelser, og stikk i strid med det nytt lovverk som Stortinget nettopp har vedtatt, uttaler WWF.

Convention on Biological Diversity (CBD) er en internasjonal traktat som skal ivareta mangfoldet av liv på jorden.

– Raserer havbunnen

– Forskerne som tidligere har vært nølende med å uttale seg i klartekst om kongekrabben, sier nå endelig det vi har fryktet og delvis visst i en årrekke: Kongekrabben fører til betydelige skader på norsk natur, den fråtser i rognkjeks-egg og endrer livet på havbunnen, konstaterer WWF. Nå må norske myndigheter ta denne trusselen på alvor, uttaler WWF.

At Havforskningsinstituttet nå har gått ut og anbefaler en stans i det kvotebelagte fisket strider, i følge WWF, mot fornuft og forsvarlig forvaltning. Bestanden av kongekrabbe viser endelig tegn til nedgang og forskningsinstituttet burde juble, og ikke verne om bestanden, mener WWF. Kongekrabben er en introdusert art som om mulig skal utryddes fordi den skader naturen. Den skal ikke forvaltes som en ressurs, mener WWF.

I Regjeringens Stortings melding nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe står det i tillegg:

«I størst mulig grad begrense en videre spredning av kongekrabbe i norske havområder, og sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde.»