Næringslivssamarbeid blir hovedtema

Når Russlands president kommer på statsbesøk til Norge i slutten av april, blir næringssamarbeid og innovasjon et overordnet tema for besøket.

– Det vitner om betydningen av næringsutvikling i forholdet mellom våre to land.

Det sier nærings- og handelsminister Trond Giske etter samtaler med første visestatsminister Viktor Zubkov i Moskva torsdag 8. april.

Les også: Statsråd Giske til Moskva 06.04.2010

Det kommende statsbesøket ble et naturlig tema under møtet i Norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid.

– Vi har diskutert næringslivselementene i statsbesøket. Vi vil legge til rette for å vise bredden i samarbeidet mellom norske og russiske selskaper, og sørge for at sentrale næringslivsledere får møte hverandre, sier Giske.

Etter planen skal både statsminister Jens Stoltenberg og den russiske presidenten delta på næringslivsseminaret.

Handelsavtale mellom EFTA og Russland

Handelsavtale og nordområdene var blant de andre temaene som stod på dagsorden.

– Gode rammebetingelser er viktige for den videre utviklingen av de økonomiske forbindelsene mellom Norge og Russland. En handelsavtale mellom EFTA og Russland har derfor høy prioritet, sier Giske.

Som følge av tollunionen med Hviterussland og Kasakhstan, har Russland uttrykt et ønske om at EFTA forhandler med alle de tre landene i tollunionen.

– En utvidelse av en handelsavtale til også å omfatte disse to landene gjør det nødvendig med en ny vurdering av situasjonen og en politisk avklaring i hvert enkelt EFTA-land, sier Giske.

Sjømat

De økonomiske forbindelsene mellom Norge og Russland er gode. Selv om finanskrisen førte til en nedgang i samhandelen var den norske eksporten til Russland i fjor på 5,8 milliarder kroner. Dette er mer enn en fordobling siden 2003. Russland er for eksempel blitt et av våre største markeder for sjømat.

Flere enn 100 norske bedrifter er registrert i Russland, blant annet innenfor næringsmiddelindustri, telekom, media, bank, finans og skipsbygging.

– Det er imidlertid få russiske selskaper som er aktive i Norge, og jeg sa til min russiske kollega i møtet i dag at jeg ønsker flere russiske selskaper velkommen til å investere i Norge og inngå samarbeid med norske aktører, uttalte Giske i går kveld.

En sentral del av regjeringens nordområdestrategi er å styrke samarbeidet over den norskrussiske grensen. Både fra norsk og russisk side er det et ønske om å legge til rette for økt person- og varetrafikk over grensen. Den norskrussiske visumavtalen som trådte i kraft i desember 2008, har gjort det lettere for flere kategorier av reisende.

– I tillegg arbeides det med en avtale om innføring av visumfrihet for befolkningen som bor i grenseområdet, såkalt grenseboerbevis, sier nærings- og handelsministeren.

Fakta

  • Samhandel Norge-Russland i 2009: 12 milliarder kroner
  • Norsk eksport til Russland: 5,8 milliarder kroner. Viktigste varer: sjømat og maskiner
  • Norsk import fra Russland: 6,2 milliarder kroner. Viktigste varer: aluminium og mineraloljer
  • Rundt 100 norske bedrifter er operative på det russiske markedet