– Prioriterer ikke prøvefiske etter makrell

Nordland Fylkes Fiskarlag har gjort henvendelser til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, med ønske om et prøvefiske med dorg etter makrell på Helgelandskysten.

Henvendelsene er gjort etter forslag fra Brønnøy Fiskarlag, melder Nordland Fylkes Fiskarlag.

Fiskeri- og kystdepartementet ble også tilskrevet om saken, der det ble bedt om et avsatt fast kvantum makrell til prøvefiske. Departementet sendte saken videre til Fiskeridirektoratet.

Hensikten med prøvefisket skulle være å finne ut om forekomstene av makrell, som befinner seg utenfor Helgelandskysten om sommeren, er fangstbar for dorg, og hvordan markedet ville ta i mot denne makrellen.

– Nordland Fylkes Fiskarlag har forstått det slik at dette er en sak som verken Havforskningsinstituttet eller Fiskeridirektoratet vil prioritere, opplyser fylkesfiskarlaget.

– Havforskningsinstituttet mener at den forskningsmessige gevinsten vil være begrenset, mens Fiskeridirektoratet mener at de ikke anser det foreslåtte prøvefisket som forskning, ettersom det aktuelle redskapet allerede er utviklet og lovlig i et kvoteregulert fiske etter makrell, refererer fylkesfiskarlaget.

– Dette skjer til tross for at fiskerne har registrert større og større mengder makrell på Helgelandskysten, konstaterer Nordland Fylkes Fiskarlag.