Sterk gytebestand i flere år

Vinterfisket etter torsk har i år har vært preget av mye og stor fisk. Gytebestanden vil holde seg sterk i mange år mener Erik Berg ved Havforskningsinstituttet.

Det er 10-åringene og 9-åringene som har vært mest dominerende under gytingen, men også 6-, 7- og 8-åringene har gjort seg sterkt gjeldende mot slutten av vinterfisket, skriver Bladet Vesterålen.

– Dette viser at vi har hatt en god forvaltning av torsken i mange år, og at det nå er mulig for ungtorsk å overleve en sesong eller flere. Derfor kan vi få eldre skrei som kommer inn og gyter år etter år, sier Erik Berg ved Havforskningsinstituttet til Bladet Vesterålen.

Berg mener at de yngre årsklassene, er minst tre ganger så tallrike som de eldste som har gjort seg gjeldende denne vinteren.

– Jeg tror vi kommer til å ha en sterk gytebestand i mange år framover, sier Berg.