– Fisk kan tenke

Veterinær mener ny hjerneforskning må få konsekvenser for hvordan vi behandler dyr.

– Gullfisk hører forskjell på Bach og blues, og har i prinsippet samme følelses- og tankeapparat som mennesker, hevder veterinær og forfatter Bergljot Børresen.

Onsdag 14. april besøker hun Nansenskolen i Lillehammer med foredraget «Et nytt menneskebilde - samspill med dyr», skriver GD.no.

Ifølge Børresen viser forskningen at menneskers basale følelser og instinkter er lokalisert til det midterste senteret i hjernen, også kalt gamlehjernen, og ikke i hjernebarken som tidligere antatt.

Det vil si, mener Børresen, at smerte, sult, appetitt, angst og andre følelser finnes hos salamandere, sild og kjøttmeis, så vel som hos mennesker.

– Dette må få konsekvenser for hvordan vi behandler dyr, fisk og fugler, mener Børresen

– Gullfisk har god hukommelse

– Seriøse forskere har gjort forsøk der det viser seg at gullfisk kan gjenkjenne musikk. De kan faktisk merke forskjell på om man spiller Bach eller blues. Enda morsommere er det at gullfisken faktisk husker forskjellen på musikksjangrer minst 10 måneder etterpå, sier Børresen til avisa.

– Farlig å disneyfisere

Jan Ove Vasaasen, leder av Lillehammer Sportsfiskerforening, advarer mot å tillegge fisk menneskelige egenskaper.

– Jeg tror vi mister forståelsen for dyras naturlige atferd hvis vi disneyfiserer dem, sier Vasaasen og trekker paralleller til Walt Disneys fantasiverden, sier Vasaasen til GD.no.

– De forskningsrapportene jeg har lest, legger vekt på at smerte hos fisk ligger på et mer instinktivt nivå, sier han, og forteller videre at sportsfiskere alltid har lagt vekt på human behandling av fangsten og rask avlivning.

Les også: Risikovurdering av fang og slipp-fiske 18.03.2010

Les også: Bedøving skal risikovurderes 09.12.2009