Trålerlaget inn i Fiskebåt

På årsmøtet i Sør-Norges Trålerlag i Haugesund, er det vedteke at laget skal slutte seg til Fiskebåtredernes Forbund.

Vedtaket oppnådde kvalifisert fleirtal, som var nødvendig for at laget skulle gå inn i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt). Det melder Fiskebåt i ettermiddag.

Fisk.no omtala i januar i år at forhandlingsdelegasjonane for Fiskebåt og Sør-Norges Trålerlag var samde om det aller meste i samband med at Trålerlaget ville inn i Fiskebåt som gruppeorganisasjon.

Les også: Trålerlaget snart inn i Fiskebåt 13.01.2010