«Praia de Santa Cruz» er frigitt

Politiet har mandag 12. april henlagt saken mot den portugisiske tråleren «Praia de Santa Cruz», som ble oppbrakt før påske.

Tråleren ble 19. mars i år oppbrakt til Tromsø av Kystvakten, etter mistanke om feil føring av fangstdagbok, og underrapportering av fangst på vel 30 tonn torsk i norsk økonomisk sone.

Les også: Tråler igjen tatt for tyvfiske 19.03.2010

I avhør samme dag, erkjente skipsføreren seg skyldig til straff for underrapportering av torsk.

– Intet straffbart bevist

Politiet har til tross for dette, ikke kunne bevise noe straffbart forhold.

Etterforskningen har ikke avdekket forhold som gir grunnlag for en straffereaksjon, og saken er henlagt på grunn av bevisets stilling, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet begjærte rettslig gransking, lossing og kontrollveiing av lasten, noe som ble etterkommet av Hålogaland lagmannsrett rett før påske, den 26. mars, etter at politiet anket Nord-Troms tingretts avslag.

Lossing og kontrollveiing av lasten startet like etter påske, den 7. april. Etterforskningen har også omfattet ransaking av tråleren, dykking ved kai for å utelukke dumping, samt videoovervåking for å kontrollere eventuell ilandføring mens tråleren lå ved kai i Tromsø.

Etterforskningen har ikke avdekket forhold som gir grunnlag for straffereaksjon fra politiets side.

I forbindelse med henleggelsen, er tråleren også frigitt, opplyser politiet.

Derimot så mistet det portugisiske fartøyet «Santa Isabel» nylig lisensen for fiske i Norges økonomiske sone (NØS), etter at det ble tatt for ulovlig fiske.

Les også: Santa Isabel mister lisens 28.03.2010