Sildemelke blir barnegrøt

Nofima Ingrediens har forsket fram et pulverprodukt som inneholder sildemelke. Dette er nå klart til testing ved Haukeland sykehus i Bergen.

I fremtiden kan pulveret bidra til bedre helse for feilernærte barn i Afrika. Pulveret inneholder hvit mais og melke fra sild. Tilsatt varmt vann blir det til barnegrøt.

Hvit mais har lavt energinivå

Bearbeidet hvit mais brukes som barnemat i mange utviklingsland. Energien i dette produktet er som oftest for lav til å dekke barnas ernæringsbehov. I dette prosjektet har maispulveret gått gjennom en prosess som gir høyere energinivå i grøten, skriver Wilhelm Andreas Eilertsen på Nofima sine nettsider.

– Melkesyrebakterier som har vært brukt har positiv effekt på smak, konsistens og holdbarhet, sier seniorforsker Halvor Nygaard.

– Tilsetning av sildemelkepulveret vil øke ernæringsverdien av tradisjonelt brukt barnemat. Grøten smaker godt og inneholder mange næringstoffer som feilernærte barn ikke får i sin daglige kost; slik som Omega 3, flere viktige proteiner, vitaminer og naturlige antioksidanter, forteller forsker Victoria Bohne.

– Det rene sildemelkepulveret har gode bindeegenskaper og høy næringsverdi, og kan også tenkes brukt som ingrediens i produkter for human konsum generelt. Prosessteknisk sett har det vært en utfordring å fremstille pulver fra sildemelke på en kostnadseffektiv måte. Dette er nå løst sier avdelingsingeniør Øistein Høstmark.

Det var nylig avdøde seniorforsker Jan Pettersen som ledet dette prosjektet.

Deler ut grøt i Ghana

Produktet skal senere testes ut i Ghana i Afrika. Flere hjelpeorganisasjoner skal dele ut grøten til mødre med feilernærte barn.

Det er spesielt viktig at mødrene godtar barnegrøten. Det er de som skal servere den. Smaken i Afrika og Norge er forskjellig. Jan Pettersen og forskerkolegiet har brukt mye tid på å gjøre grøten lik det barna spiser ellers.

Masse gode næringsstoffer

Sildemelke er ideelt som tilskudd til matvarer i utviklingsland. Mange av næringsstoffene som mangler i den lokale maten, finnes i rikt monn i sildemelke. I dag utnyttes ikke dette råstoffet fra sild. Tidligere spiste gruvearbeidere i England produkter basert på sildemelke for å holde seg friske. Slike produkter ble også solgt i Norge.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nofima Ingrediens, Universitetet i Bergen og NutriMarine Life Science. Det finansieres av Norges Sildesalgslag.