Nytt handelssystem på Oslo Børs

Etter en vellykket lansering 12. april, har Oslo Børs nå tatt i bruk handelssystemet TradElect for aksjer og rentepapirer og Infolect for markedsdata.

Det nye handelssystemet vil gjøre handel på Oslo Børs enda mer effektiv og bidra til å styrke det norske verdipapirmarkedet, synliggjøre noterte selskaper og øke børsens konkurransekraft, skriver Oslo Børs i en pressemelding.

– En viktig del av det strategiske samarbeidet vi har med London Stock Exchange Group (LSEG), er å benytte samme handelssystemer som Londonbørsen. Teknologisamarbeidet styrker vårt distribusjonsnettverk internasjonalt og bidrar til å øke interessen for det norske markedet ytterligere, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

– Vi er svært fornøyd med at Oslo Børs’ overgang til TradElect har vært vellykket. Vårt strategiske samarbeid med Oslo er viktig for London Stock Exchange Group og vi ser frem til støtte Oslo Børs med dens videre utvikling av et effektivt og likvid marked, sier Xavier Rolet, administrerende direktør i London Stock Exchange Group, sier Landsnes.

Teknologi fra LSEG

Den strategiske samarbeidsavtalen mellom London Stock Exchange Group (LSEG) og Oslo Børs ble annonsert i mars 2009. I desember i fjor tok både Oslo Børs og LSEGs datterselskap EDX London i bruk handelssystemet SOLA for derivathandel. Når TradElect/Infolect nå er i produksjon, foregår all handel på Oslo Børs’ markedsplasser med teknologi fra LSEG. Oslo Børs er en internasjonal børs hvor en stor andel av den daglige handelen gjøres av utenlandske investorer og mer enn halvparten av medlemmene er utenlandske meglerhus. En stor andel av disse lokalisert i London. TradElect har allerede vært i bruk på LSE i noen år og er således kjent teknologi for mange av Oslo Børs’ medlemmer.

– LSE har over 400 medlemmer og vi har også tro på at Oslo Børs nå vil kunne tiltrekke seg enda flere internasjonale meglerhus, og dermed øke både distribusjonen og likviditeten på våre markedsplasser, sier Landsnes.

– Komplekst prosjekt

Overgang til nytt handelssystem på Oslo Børs har vært et stort og komplekst prosjekt med mange ulike aktører involvert. I tillegg til de tilpasninger som er gjort i interne systemer på Oslo Børs og at driften av handelssystemet er flyttet fra Stockholm til London, har medlemmer, distributører av markedsdata og tredjepartsleverandører måttet gjøre betydelige tilpasninger.

– Vi er glade for at vi har hatt en vellykket lansering av det nye handelssystemet og vil gjerne takke alle som har stått på i disse månedene for å få alt på plass. Som alltid ved store teknologiprosjekter, dukker det opp små og store utfordringer underveis, men vi har hatt konstruktiv dialog og et godt samarbeid med både våre kunder, samarbeidspartnere og ikke minst LSEG. Vi ser nå fram til å utvikle vårt strategiske samarbeid med London videre, sier Landsnes.

Nye medlems- og handelsregler

Samtidig som det nye handelssystemet ble tatt i bruk, ble også nye medlems- og handelsregler gjeldende for Oslo Børs’ medlemmer. De nye reglene erstatter de felles nordiske NOREX-reglene som Oslo Børs har hatt sammen med de øvrige nordiske børsene siden 2002. De nye medlems- og handelsreglene bygger på Londonbørsens regler, med enkelte tilpasninger til norske forhold.

De viktigste endringene for investorene i det nye handelssystemet, er at ”post trade”-anonymitet opphører for OBX-segmentet.

Dette ble innført i juni 2008, men fra og med 12. april skjer all handel i aksjer, warrants og ETF’er på Oslo Børs med full åpenhet. OBX-segmentet består normalt av de 25 mest omsatte selskapene på Oslo Børs.

I tillegg forsvinner børspostene. ”Lot size 1” blir standard for alle aksjer og ”odd lot”- ordre forsvinner. Det betyr at i TradElect vil én aksjepost tilsvare én aksje.

Les mer
Fish.no har laget en oversikt over fiskeri- og oppdrettsrelaterte selskaper på børs:
Selskaper på børs