Samlet miljøbevegelse ut mot LO

En samlet norsk miljøbevegelse tar sterk avstand fra LOs beslutning om å kaste seg inn i kampen for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Les også: - Lofoten og Vesterålen må utredes 13.04.2010

- Fremtiden ligger ikke i fossil energi

- Framtidens arbeidsplasser ligger ikke i fossil energi. Når spørsmålet er hva Norge skal leve av i framtiden, burde LO lete etter løsninger som er forenlig med å bevare fornybare naturressurser og beskytte klimaet.

Det sier fem miljøorganisasjoner i en felles uttalelse tirsdag, etter at LO og flere næringsorganisasjoner gikk ut med krav om en konsekvensutredning for oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja.

- Dette er en stygg sak for LO, som nå går imot miljøfaglige tilrådninger, sier miljøorganisasjonene.

Bak den felles uttalelsen står Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten og Vesterålen og Senja , WWF-Norge, Norges Naturvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom.

- LO-ledelsen begrunner sitt nye Lofoten-standpunkt med bekymring for tap av kompetanse og arbeidsplasser. Men det er ingenting som tyder på at kompetansesentrene i en eventuell oljevirksomhet vil bli flyttet til Lofoten, Vesterålen og Senja ved en åpning av disse sårbare havområdene. Erfaringene fra Goliat utenfor Finnmarkskysten viser at arbeidsplassene uteblir, mener de fem miljøorganisasjonene.

- Ikke et miljøfaglig verktøy

- LO og oljenæringen snakker om en konsekvensutredning som om det var en nøytral miljøstudie. Det er det ikke. En konsekvensutredning er et verktøy for industrien, og hensikten er nettopp å fylle de krav til utredning som loven krever for nye utbygningsprosjekter. Å fremstille en ”konsekvensutredning” som et miljøfaglig verktøy som skal fremskaffe informasjon til bruk i en miljøanalyse, er en feilaktig fremstilling, sier miljøorganisasjonene.

- Det argumenteres ofte med at en konsekvensutredning dreier seg om å hente inn mer kunnskap, før Norge skal ta en beslutning om vi skal åpne den marine naturen for industrien. Når miljøbevegelsen protesterer blir vi anklaget for å være mot ny kunnskap. Det er en grov anklage, sier organisasjonene i felleskap.

- Har nok informasjon

- Det foreligger mer enn nok informasjon om naturforholdene og naturverdiene i området til å vite at disse områdene bør vernes mot industri som kan påføre naturen uopprettlig skade. Store deler av havbunnen i disse områdene er kartlagt gjennom forsknings- og overvåkningsprogrammet MAREANO, det er innhentet kunnskap om sjøfugl gjennom forskningsprogrammet SEAPOP, og det finnes en betydelig kunnskap om konsekvenser oljekatastrofer kan ha på marint liv i sårbare områder, uttaler organisasjonene.

- Heller enn å gi etter for maset om konsekvensutredning bør regjeringen ta konsekvensene av det fyldige naturfaglige arbeidet som er gjort, når forvaltningsplanen for disse havområdene skal revideres senere i år, heter det i den felles uttalelsen fra miljøorganisasjonene.