Samlet miljøbevegelse ut mot LO

En samlet norsk miljøbevegelse tar sterk avstand fra LOs beslutning om å kaste seg inn i kampen for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Framtidens arbeidsplasser ligger ikke i fossil energi. Når spørsmålet er hva Norge skal leve av i framtiden, burde LO lete etter løsninger som er forenlig med å bevare fornybare naturressurser og beskytte klimaet.

Det sier fem miljøorganisasjoner i en felles uttalelse tirsdag, etter at LO og flere næringsorganisasjoner gikk ut med krav om en konsekvensutredning for oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja.

– Dette er en stygg sak for LO, som nå går imot miljøfaglige tilrådninger, sier miljøorganisasjonene.

Bak den felles uttalelsen står Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten og Vesterålen og Senja , WWF-Norge, Norges Naturvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom.

– LO-ledelsen begrunner sitt nye Lofoten-standpunkt med bekymring for tap av kompetanse og arbeidsplasser. Men det er ingenting som tyder på at kompetansesentrene i en eventuell oljevirksomhet vil bli flyttet til Lofoten, Vesterålen og Senja ved en åpning av disse sårbare havområdene. Erfaringene fra Goliat utenfor Finnmarkskysten viser at arbeidsplassene uteblir, mener de fem miljøorganisasjonene.

Les også: – Lofoten og Vesterålen må utredes 13.04.2010

– Ikke et miljøfaglig verktøy

– LO og oljenæringen snakker om en konsekvensutredning som om det var en nøytral miljøstudie. Det er det ikke. En konsekvensutredning er et verktøy for industrien, og hensikten er nettopp å fylle de krav til utredning som loven krever for nye utbygningsprosjekter. Å fremstille en ”konsekvensutredning” som et miljøfaglig verktøy som skal fremskaffe informasjon til bruk i en miljøanalyse, er en feilaktig fremstilling, sier miljøorganisasjonene.

– Det argumenteres ofte med at en konsekvensutredning dreier seg om å hente inn mer kunnskap, før Norge skal ta en beslutning om vi skal åpne den marine naturen for industrien. Når miljøbevegelsen protesterer blir vi anklaget for å være mot ny kunnskap. Det er en grov anklage, sier organisasjonene i felleskap.

– Har nok informasjon

– Det foreligger mer enn nok informasjon om naturforholdene og naturverdiene i området til å vite at disse områdene bør vernes mot industri som kan påføre naturen uopprettlig skade. Store deler av havbunnen i disse områdene er kartlagt gjennom forsknings- og overvåkningsprogrammet MAREANO, det er innhentet kunnskap om sjøfugl gjennom forskningsprogrammet SEAPOP, og det finnes en betydelig kunnskap om konsekvenser oljekatastrofer kan ha på marint liv i sårbare områder, uttaler organisasjonene.

– Heller enn å gi etter for maset om konsekvensutredning bør regjeringen ta konsekvensene av det fyldige naturfaglige arbeidet som er gjort, når forvaltningsplanen for disse havområdene skal revideres senere i år, heter det i den felles uttalelsen fra miljøorganisasjonene.