Helga Pedersen til Island

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen vil fra 1. til 3. juli møte de øvrige nordiske ministrene, med ansvar for fiskeri og landbruk.

Det skjer under ministermøte i Nordisk Ministerråd i Ísafjörður på Island.

EUs felles fiskeripolitikk

Her vil fiskeri- og kystministeren diskutere flere viktige spørsmål som angår de nordiske landene. Spesielt vil diskusjonene dreie seg om EUs felles fiskeripolitikk når Helga Pedersen møter sine nordiske kollegaer.

Fiskeri- og kystministeren vil under ministermøtet ha flere samtaler med sine nordiske kollegaer om EUs fiskeripolitikk, Islands forhold til EU og nordisk samarbeid om fiskeripolitikken, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en melding.

Årlig møte

Ministermøte i Nordisk Ministerråd er en årlig begivenhet, og i år er Island vertskap og formannskapsland for Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbruk, matpolitikk og skogbruk. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk deltar fra den norske regjeringen.