Ingen redninghelikoptre tilgjengelig

Redningshelikoptrene kan ikke ta av på grunn av vulkanaske, og ambulanseuttrykninger vil midlertidig bli overtatt av blant annet redningsskøytene.

Hovedredningssentralene i Norge forholder seg til at det for et ubestemt tidsrom ikke er mulig å bruke fly eller helikopter. Begrensningen gjør at HRS ikke rår over flygende ressurser, skriver HRS i en pressemelding.

I første rekke gjelder det samtlige av 330. skvadrons Sea King redningshelikoptre som opererer ut fra stasjonene Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge.

– Vi har varslet andre tilgjengelige ressurser på hav og land om at det kan bli økt behov for deres assistanse ved søk - og redningsoppdrag, heter det i meldingen.

– Vi har blant annet fortløpende dialog med Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) om de ressurser de har tilgjengelig og hvordan disse eventuelt kan disponeres.

Den kollektive ledelse ved de to hovedredningssentralene Bodø og Sola har i dag vurdert situasjonen, og vil fortløpende følge utviklingen samtidig som beredskapen forvaltes best mulig i den rådende situasjonen, opplyser HRS.

Varslet redningsskøytene

– Redningsskøytene og helsemyndighetene er varslet om at våre helikoptre ikke kan ta av, sier redningsleder Jacob Karlsen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge, til Redningsselskapet sine nettsider.

Askeskyen fra vulkanutbruddet er på tur til å dekke hele det norske luftrommet.

– Uheldigvis er fire av 38 redningsskøyter (Mjøsa og Femunden holdes utenom her) ute eller delvis ute av drift, men vi utsetter nå et planlagt verkstedopphold på grunn av den spesielle situasjonen, sier fungerende leder for Redningsselskapets redningsavdeling, Jørn-Arve Pedersen.

– Noen av redningsskøytene blir flyttet for midlertidig å dekke hullene som er oppstått, legger Pedersen til.