– Rapporten avdekker store kunnskapshull

– Dagens rapport forsterker bildet av Lofoten og Barentshavet som sårbare områder som ikke må bli utsatt for mer belastende aktivitet.

Det sier Bellona-leder Frederic Hauge i en pressemelding etter at rapporten om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten ble fremlagt i dag. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mottok i dag rapporten laget av Faglig forum, Overvåkningsgruppen og Risikogruppen for Barentshavet – Lofoten.

Den skal gå inn som en del av grunnlaget for oppdateringen av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, som ventes å være ferdig innen utgangen på året.

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

Bellona mener rapporten viser at det er umulig å gå videre og vurdere åpning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for olje- og gassvirksomhet.

– Rapporten avdekker mange spørsmål og store kunnskapshull, både om sårbare områder og oljevernberedskapen, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Hauge mener rapporten gir grunnlag for å skjerme områdene fra oljevirksomhet.

– Når vi ser de enorme natur- og miljøkonsekvensene som er dokumentert og de samlede belastningene på miljøet, er det åpenbart at vi ikke må øke belastningen ved oljevirksomhet som blant annet medfører økt oljetransport med skip, sier han.

– Ingen helhetlig vurdering

Han viser til at det ifølge rapporten ikke er gjort en vurdering av miljørisiko for hele området, og at den slår fast at det derfor ikke er mulig å konkludere om den helhetlige miljørisikoen.

– Men rapporten slår klart fast at en ulykke som skyldes for eksempel petroleumsvirksomhet eller skipstrafikk i området, kan få betydelige miljø- og samfunnsmessige konsekvenser, fortsetter han.

Videre viser rapporten at det er svært vanskelig å forutsi hva klimaendringer vil føre til på lengre sikt. Klimaendringer og havforsuring kan for eksempel føre til økt omsetning og akkumulering av forurensende stoffer. Dette ble trukket frem av miljøvernminister Erik Solheim under pressekonferansen.

– Det vi vet minst om, er konsekvenser av klimaendring og havforsuring, sa Solheim i dag.

– Manglende beredskap

Frederic Hauge er bekymret for rapportens konklusjon om beredskapen for å håndtere ulykker i området.

– Man behøver teknologiske nyvinninger for å få beredskapen opp på et akseptabelt nivå. Rapporten avdekker at beredskapen ikke er tilfredsstillende selv for dagens aktivitetsnivå, sier Hauge.

– Rapporten viser dessuten at viktige arter i området er under sterkt press. Spesielt er tilstanden for sjøfugl er urovekkende, avslutter Hauge.