– Viktig med økt kunnskap

– Forvaltningsplanens ambisjon må være å legge til rette for en god sameksistens i området, samtidig med at miljøhensynene veier tungt.

Det sier LO-leder Roar Flåthen.

– Det er viktig å skape bredde og mangfold i næringsutviklingen i landsdelen, påpeker Flåthen.

Torsdag 15. april kom rapporten om det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

Forvaltningsplanen skal klargjøre de overordnede rammene for forvaltning av naturressursene inkludert eksisterende og ny aktivitet i havområdet.

– Denne rapporten er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget som inngår i det videre arbeidet med forvaltningsplanen, og vi vil studere den nøye, sier Flåthen.

– LO er opptatt av at vi har størst mulig kunnskap når vi skal ta endelig stilling til en eventuell olje- og gassvirksomhet i disse områdene. Det innebærer en konsekvensanalyse slik siste LO-kongressen har gått inn for, avslutter Flåthen.

Les også: Samlet miljøbevegelse ut mot LO 13.04.2010
Les også: – Lofoten og Vesterålen må utredes 13.04.2010