Har ikke skiftet oljestandpunkt

Norges Fiskarlag sitt prinsipielle standpunkt om ikke å aksepterer petroleumsvirksomhet i Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Møreblokkene står fast.

Standpunktet står fast på tross av den rapporten som ble lagt frem i går, sier leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen i en pressemelding.

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

– Bekrefter særegne verdier

– Den nye kunnskapen bare bekrefter at de definerte sårbare områdene har spesielle verdier som må tas vare på, sier Nilsen.

– Og den framlagte rapporten fra OD om reservoarstørrelse og område disse ligger i, viser at det er høyst problematisk å etablere sameksistens i disse områdene, sier Nilsen.

Les også: La frem rapport om petroleumsressursene 16.04.2010

– Det er ellers positivt at det nå foreligger et faglig oppdatert kunnskapsgrunnlag om økosystemet Lofoten Barentshavet, forteller Nilsen.

– Her gis det en svært positiv beskrivelse av flere av de viktige fiskebestandene i området. Dette er et resultat av at fiskerne har vært lojale mot de vitenskapelige råd og fått være med å utvikle langsiktig forvaltningsstrategi, sier Reidar Nilsen.