På «fiskeritokt» i Maputo havn

MOSAMBIK: Statssekretær Ingrid Fiskaa i Utenriksdepartementet besøkte tirsdag 13. april Mosambiks eneste fiskerioppsynsfartøy.

Skipet forlot riktignok aldri land. Men lettbåten ble sjøsatt.

Ulovlig fiske utgjør et stort problem for Mosambik. Landet har en kystlinje på over 2500 kilometer og svært begrenset kapasitet til å håndheve regler og kvoterestriksjoner, melder Utenriksdepartementet.

Afrikanske land går glipp av inntekter på mot én milliard USD pr. år på grunn av tyvfiske. Virksomheten ødelegger også den økologiske balansen i havet. Det fører til en dramatisk reduksjon av bestanden for visse arter.

Overvåkingsfartøyet ”Kuswag I” gjennomførte ifjor 1869 inspeksjoner. 164 tilfeller av uregelmessigheter ble avdekket. Hver dag drives det likevel et omfattende tyvfiske.

I 2008 arresterte myndighetene det Namibia-registrerte, spanskeide skipet ”Antillas Reefer”. Skipet hadde en ulovlig last på 50 tonn finner, haler og lever fra hai. Myndighetene konfiskerte skipet og vurderer nå å bygge det om til landets andre overvåkingsfartøy.

Les også: Signerte avtale om havnestatskontroll 26.11.2009
Les også: Global FN-avtale mot ulovlig fiske 28.08.2009

Programavtale med Norge

Norge har i mer enn 30 år samarbeidet med Mosambik for å utvikle fiskerisektoren. Ambassaden har inngått en ny programavtale frem til 2013. Den legger vekt på å styrke fiskeriforvaltningen, bedre overvåking av marine ressurser og øke lønnsomheten i småskalafisket. I tillegg legger den opp til utvikling av oppdrett.

Mesteparten av fisket i Mosambik foregår fra små båter uten motor. For Mosambiks 350.000 fiskere fyller fangsten etter en lang dag på sjøen ikke mer enn et par plastbøtter. Fravær av kjølekapasitet bidrar til å ødelegge kvaliteten på fisken. Lønnsomheten er heller laber. Den lille industriflåten fisker hovedsaklig reker for eksport. Disse båtene tar normalt en stor andel av den bifangsten som tidligere ble kastet på havet. Et samarbeid med småskalafiskere sikrer nå at deler av denne fangsten avsettes.

Fiskaas besøk i Mosambik inkluderte også samtaler om styresett, budsjettstøtte, finansforvaltning og FN-reform. Hun møtte i tillegg et bredt utvalg av representanter fra frivillige organisasjoner.

Les også: Arrangerte seminar om klima og fiskeriforvaltning i Afrika 26.10.2009
Les også: På forskningstokt langs Mosambiks kyst 16.08.2009