Åledød etter isvinter

ARENDAL: Den langvarige isvinteren har trolig tatt knekken på en mengde ål i farvannet utenfor Arendal.

I området Tromlingesund og Alvekilen på utsiden av Tromøy ligger død ål i mengder på bunnen, skriver Arendals Tidende.

Havforsker Esben Moland Olsen ved Havforskningsinstituttet Flødevigen kjente ikke til saken da avisa tok kontakt, men tror at dødeligheten kan skyldes den ekstremt kalde vinteren og mye is.

– Vi har hatt veldig kaldt vann, faktisk har det her lokalt vært målt sjøtemperaturer på undre 0 grader. Ålen overvinter ofte i mudderet på grunt vann, sier Moland Olsen.

– Jeg må understreke at jeg foreløpig ikke vet hva som kan ha skjedd, men det er nærliggende å tro at den ålen som ligger død rett og slett har frosset i hjel, sier Moland Olsen til avisen.

Han tror ikke dødsårsaken er oksygenmangel. Et annet alternativ som forskeren peker på, kan være lokal forurensing.

– Jeg kjenner ikke til at det skal være forurensing av noe slag i dette området, så det er nok mindre sannsynlig. Er det kaldt vann som er dødsårsaken, så kan det tenkes at mer ål har bukket under også andre steder, sier Moland Olsen.

Derfor er vi interessert i at folk som ser død ål også andre steder kontakter oss, sier forskeren.

Fredet

I fjor sommer ble ålen fredet på ubestemt tid.

Les også: Nye reguleringer for fisket etter ål 25.06.2009

Men det er senere åpnet for noe forskningsfangst.

Les også: Regulering av fisket etter ål i 2010 14.12.2009
Les også: Foreslår forskrift om forskningsfangst av ål 12.12.2009