Frikjent etter garnfiske i fredningssone

BÆRUM: Den erfarne fritidsfiskeren satte garnet sitt 240 meter innenfor fredningssonen, men ble likevel frikjent i tingretten.

Garnfisket skjedde i september i fjor i sundet mellom Oustøya og Brønnøya. I garnet var det 10 torskefisk og 3 hummere, skriver Budstikka.

Harald Tormod Wergeland fikk et forelegg på 5.000 kroner av politiet, som han nektet å vedta. Begrunnelsen var at han ikke visste at det var ulovlig å fiske med garn på stedet, og at han ikke fisket etter laks, men bunnfisk. Saken havnet derfor i retten.

– Jeg trodde forbudet var opphevet i 2002. Hvis de ønsker å ha et slikt forbud må de i hvert fall informere allmennheten om det. Det finnes ikke noe trykket kart å oppdrive om denne grensen, sier Wergeland.

På hver landside av grensen for garnfiske, er det satt opp skilt i A3-størrelse som markerer forbudet. Det finnes også en forskrift som beskriver grensene, skriver avisa.

Rettsvillfarelse

– Retten legger til grunn at tiltalte faktisk var i rettsvillfarelse. Dette fremkommer klart av at han har satt garn tydelig merket med blåse, navn og telefonnummer like innenfor restriksjonsgrensen, skriver tingrettsdommer Trine Standal i dommen.

– Det legges videre til grunn at det ikke eksisterer noe offentlig tilgjengelig kart som klart viser restriksjonsgrensene og at merkingen i terrenget ikke er slik at en alminnelig aktsom fisker vil se det med mindre han er helt i nærheten. Selve restriksjonsgrensen fremkommer av forskrift og er vanskelig tilgjengelig, skriver dommeren.

Påtalemyndigheten har ikke tatt stilling til om dommen vil bli anket, skriver avisa.