Surofi foran fjoråret

Surofi ( Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag) ligger noen millioner foran fjoråret i omsetning så langt i år.

– De gode omsetningstalla skyldes hovedsakelig at seien har holdt seg godt i pris, men også at vi har hatt økt volum av hyse, reke og torsk, sier salgssjef Jon Grimstad i en melding på Norges Fiskarlag sin hjemmeside.

Svært god prisutvikling på frossen sei

Stor sei over 2,3 kg ble mandag omsatt for kr 12,70. Det er 3,70 kroner mer enn under vinterfiske i mars og en krone høgere en i juni 2008.

Seien mellom 1,2-2,3 kg ble omsatt for kr 11,- pr. kg. Det er 2,60 bedre en i mars og 50 øre over juni 2008. Vi har aldri tidligere solgt volum av denne størrelsen til dagens priser, sier Grimstad.

Bedring for hyse

Mandag ble trålhysa omsatt for 12,70 for den store over 0,8 kg og 13,50 for den under 0,8 kg. Det er kr 5,50 over januarprisene for den små og 1,80 mer for den store.

Autolinebåtene fikk også dårlig betalt for hysa som lå på lager i januar. 10,90 for den små og 12,60 for den store. Dette har bedra seg. I juni er snittprisen for den små steget til 14,20 og den store til 15,60. En økning på henholdsvis 3,30 og 3 kroner.

Større interesse for torsken

Selv om prisnivået på torsk fortsatt er lavt, har interessen for å være med på auksjonene vært større den siste tiden. De to minste størrelsene har også hatt en positiv prisutvikling.

Tråltorsk under 1 kg omsatt i går for 14 kr og den mellom 1-2,5 kg ble omsatt til priser rundt kr 15,20. Det er en klar bedring i forhold til i vinter. I mars lå prisene på henholdsvis 10,25 og 14,30. Torsk 2,5-4 kg ble i går omsatt til kr 16,45. Det er en nedgang i forhold til snittprisen i mars som var 17,50 (også gjeldende minstepris i perioden). Singeltorsken fra trålerne har holdt seg relativt stabilt i hele år. Den ligger fra 21-25 kroner avhengig av snittstørrelse og kvantum.

Torsk fra autoline har ikke vært direkte involvert i minsteprisproblematikken. Det har ikke vært lagret torsk fra autoline på grunn av manglende kjøpstilbud over minstepris. Torsk 1-2,5 kg har hatt en positiv utvikling siden i vinter. Den har gått opp fra 17,05 i mars til 19,10 i juni. Den større fisken har hatt en moderat prisnedgang i samme periode. 2.5-5 kg har gått ned fra kr 20,20 til kr 19,95. Mens 5 kg+ har gått fra 27,40 til 26,75.

Utfordringer for lange og brosme fra autolineflåten

Vi får nå med flere kjøpere på langeauksjonene en i vinter. Det er positivt, men det har ikke gitt det ønska løftet i langeprisen. Snittprisen for juni viser 15,95 for den minste langa under 2 kg. Det er en prisoppgang fra i vinter (mars) når prisen var 14,20. Den mellomstore 2-4 kg har imidlertid hatt en prisnedgang fra 16,70 i mars til på kr 15,85 i juni. Også den største, 4kg+ har hatt en prisnedgang fra 16,60 til 15,85.

For brosma sliter vi med liten interesse fra kjøperne og dårlige priser. I juni er snittprisen kr 10,25 for den store over 1 kg og 7,90 for den små under 1 kg. Tilsvarende priser i mars var kr 10,80 for den store og kr 9,50 for den små, sier salgssjef Grimstad i meldingen.