Hastemøte om effekter av vulkanutbruddet

Nærings- og handelsminister Trond Giske innkaller til hastemøte, for å diskutere konsekvenser som vulkanutbruddet på Island kan ha for norsk næringsliv.

Invitert til møtet er en rekke berørte næringsorganisasjoner, deriblant Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

– Jeg ønsker å ha tett kontakt med næringslivet om hvordan vi best kan møte disse utfordringene. En felles forståelse av situasjonen vil gi oss et bedre grunnlag for å arbeide sammen for å begrense konsekvensene for norsk næringsliv på kort og lang sikt, sier Giske i en pressemelding.

Nærings- og handelsdepartementet har hatt løpende kontakt med berørte næringslivsorganisasjoner siden før helgen.

– Stansen i flytrafikken har allerede hatt konsekvenser for norsk næringsliv og samfunnet generelt, og vil kunne påvirke oss også framover, sier Giske.

Møtet blir på statsråden kontor i morgen, tirsdag 20. april, kl 16:00.

Disse er invitert til møtet:

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
 • HSH
 • HSH Reiseliv
 • LO
 • NHO
 • NHO Luftfart
 • NHO Reiseliv
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Industri
 • Oljeindustriens Landsforening
 • Rederienes Landsforening
 • Transportbedriftenes Landsforening