– Tar mannen, ikke ballen

Havforskningsinstituttet reagerer på at avisen VG skal ha dratt partitilhørigheten for lederen av instituttets olje-fisk program inn i debatten om petroleumsvirksomhet i gyteområder.

Nå går Havforskningsinstituttet (HI) ut med en pressemelding om saken.

– Havforskningsinstituttet har arbeidet med problemstillinger knyttet til Olje – fisk problematikk i mange tiår. Vi har bidratt med vår kunnskap og gitt våre råd til myndighetene basert på resultatene fra vår omfattende forskning og overvåkning, heter det innledningsvis i meldingen fra HI.

– Det har lenge vert kjent at Havforskningsinstituttet, med den kunnskap vi har, ikke tilråder at det åpnes for pertoleumsvirksomhet i de viktige gyte- og oppvekstområdene for fisk i Lofoten, Vesterålen og på Mørebankene. Lederen for vårt olje-fisk program, Erik Olsen, er en av de som, naturlig nok, i størst grad har frontet Havforskningsinstituttets råd i denne saken, forteller HI.

– De siste året har vi sett en rekke eksempler på at de som ikke er enige med Havforskningsinstituttet i denne saken har skjerpet sin retorikk. Vi har ingenting i mot å delta i en god debatt og vi er opptatt av at all kunnskap skal legges til grunn når våre politikere skal ta sin beslutning, skriver HI.

– Har dratt inn partitilhørighet

– Derfor synes vi det er ille når VG gjør sitt beste for å frata en av våre fremste eksperter sin troverdighet – basert på hans medlemskap i et av regjeringspartiene. Det er å ta mannen, ikke ballen – i andre sammenhenger gir det rødt kort, uttaler HI.

– Havforskningsinstituttets rådgiving bygger på omfattende forskning og overvåking, og er den best tilgjengelige kunnskap vi har. Faglig integritet er et must for alle forskningsmiljøer, det er basis i all vår virksomhet, heter det avslutningsvis i meldingen.