Føler seg ekskludert fra Nergård-kjøp

En nordnorsk gruppering føler seg ekskludert fra forhandlinger om kjøp av aksjer i Nergård-konsernet.

Det ble i vinter kjent at arvingene etter Ole-Arvid Nergård, tvinges til å selge seg ned i fiskerikonsernet Nergård, for å kunne betjene krav om formueskatt og arveavgift.

Ifølge NRK har to nordnorske grupperinger vært interesserte i å overta aksjene i Nergård AS. Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange representerer en av disse grupperingene, det dreier seg om en kjøpergruppe som skriftlig har tilkjennegitt interesse for å gi bud på overtakelse av aksjene i Nergård AS, melder NRK Troms og Finnmark.

– Denne gruppen består av flere fiskebåtrederier, samt foredlingsvirksomhet. Virksomhetene er eid av nordnorske eiere, der en majoritetsandel er aktive fiskere, sier advokat Ole Martin Andreassen til NRK.

Kjøpergruppen har så langt ikke blitt invitert til reelle diskusjoner eller forhandlinger med selgerne. NRK antyder at kjøpergruppen har vært interessert i å kjøpe 94 prosent av aksjene i Nergård AS.

– Etter at kjøpergruppen mottok informasjon om at selgerne har inngått forpliktende forhandlinger med en annen interessent, har kjøpergruppen valgt å avvente videre arbeid med eget tilbud og finansiering, sier Andreassen.

Les også: Arveavgift og formueskatt fremtvinger aksjesalg 04.02.2010

Frykter oppdeling av selskapet

Berg-ordfører, Jan Harald Jansen, uttalte i februar i år, at han frykter Nergård-konsernet glipper fra nordnorske hender. Han tror det kan bli solgt i sin helhet, og deretter delt opp.

– Det er ingen i Nord-Norge som er i nærheten av å kunne kjøpe Nergård. Og det er en av de største bekymringene ved et salg av hele konsernet, påpekt Jansen overfor Folkebladet.no.

Det er Nordea Markets som har fått i oppdrag å selge aksjene, skriver NRK.