Mottok plan for Marulk-feltet

I dag mottok olje- og energiminister Terje Riis-Johansen plan for utbygging og drift for gass-feltet Marulk i Norskehavet utenfor Helgelandskysten.

Det er med det klart for en ny milliardinvestering på norsk sokkel, melder Olje- og energidepartementet (OD).

– Det er meget gledelig at Marulk kommer nå. Denne utbyggingen gir muligheter for kontrakter til norsk leverandørindustri og vil kunne gi nye norske arbeidsplasser og økt norsk verdiskaping. Feltet er et eksempel på god ressursutvinning rundt eksisterende infrastruktur, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

De totale investeringene i forbindelse med gass- og kondensatfeltet Marulk er beregnet til 4 milliarder kroner. Utvinnbare reserver er anslått til 9,42 mrd. sm3 gass og 0,7 mill. sm3 kondensat.

I forslaget til plan for utbygging og drift (PUD) er det lagt opp til at arbeid med boring og komplettering samkjøres med Goliat og vil bli foretatt fra Hammerfest. Base for Marulk er tenkt plassert i Sandnessjøen samkjørt med Statoil. Helikoptertransport fra Brønnøysund på samme måte som for Norne. Driften av Marulk vil i stor grad bli samkjørt med Statoils drift av Norne fra Harstad.

– Det er viktig for meg at utbyggingen av Marulk gir gode lokale ringvirkninger, sier Riis-Johansen.

Marulk ligger i Norskehavet. Funnet, som ble påvist i 1992, er planlagt utbygd med en havbunnsinnretning knyttet til Norneskipet. Her vil brønnstrømmen bli prosessert for videre eksport.

Eni Norge AS er operatør for Marulk. De andre partene i utvinningstillatelsen er Statoil Petroleum AS og DONG E&P Norge AS. Rettighetshaverne planlegger å starte produksjonen fra feltet andre kvartal 2012. Siden investeringene er under 10 milliarder kroner, vil utbyggingsplanen bli behandlet av regjeringen, opplyser OD.