Fortsatt blodrødt fra Aker BioMarine

Aker BioMarine ASA gikk i første kvartal 2010 på et resultat før skatt på -47 millioner kroner, mot -81 millioner kroner i første kvartal 2009.

Driftsinntektene til Aker BioMarine havnet på 52 millioner kroner i første kvartal 2010, mot 20 millioner kroner i første kvartal 2009.

– Positiv utvikling

– Positiv utvikling i alle ledd fra fangst til kunde, fastlår Aker BioMarine i en omtale av det blodrøde resultatet.

Underskuddet på 47 millioner kroner, er nesten like høyt som driftsinntektene på 52 millioner kroner.

– Fremgangen fortsetter for Aker BioMarine i første kvartal med omsetningsvekst, godt fiskeri og forbedret resultat sammenlignet med første kvartal 2009, heter det i meldingen.

Salget av Superba(TM) Krill ble i første kvartal 27,9 tonn, mens salget av den høyverdige fôringrediensen Qrill(TM) på 1.865 tonn var 60 prosent høyere enn første kvartal 2009, opplyser selskapet.

Aker BioMarine produserte også 4.256 tonn Qrill(TM) i kvartalet som er en økning på 146 prosent sammenlignet med 1.729 tonn i samme kvartal i 2009, heter det i meldingen.

– Bioteknologiselskapet Aker BioMarine har hatt en god start på 2010 med god fangst,produksjon og fortsatt etterspørselsvekst etter både Superba™ Krill og den høyverdige foringrediensen Qrill™. Den tidligere kommuniserte refinansieringsplanen gjennomføres i henhold til plan og endelig utfall av den pågående emisjonen vil være klart i begynnelsen av mai. Aker BioMarine har også økt produksjonskapasiteten av Superba™ Krill betydelig ved oppstart av leieproduksjon på nytt anlegg i Valencia, skriver selskapet.

– Omsetningen i første kvartal 2009 endte på MNOK 52, mot MNOK 20 i samme periode i 2009. Økningen skyldes i hovedsak økt salg av Superba™ Krill. Kontantstrøm fra drift ble minus MNOK 40 som innebærer en forbedring på MNOK 78 sammenlignet med første kvartal 2009. Kontantstrømmen i kvartalet er preget høy aktivitet og oppbygging av arbeidskapital og varelager. Driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) er minus MNOK 11, mot minus MNOK 48 for samme periode i 2009. Periodiseringseffekter knyttet til oppbygging av varelageret uten kontantstrømseffekt påvirker utviklingen i EBITDA. Krill segmentet hadde for første gang positiv EBITDA med MNOK 3 sammenlignet med minus MNOK 29 første kvartal 2009, opplyser selskapet.