Seismikkinnsamlingen går som planlagt

Seismikkfartøyet Ocean Explorer startet innsamlingen av seismiske data nord for Senja, på Troms II, i går kveld. Det er liten fiskeriaktivitet i området, så innsamlingen går som planlagt.

Seismikkinnsamlingen i Vesterålen startet allerede for to dager siden. Så langt har innsamlingen gått etter planen. Det er Oljedirektoratet (OD) som er oppdragsgiver for datainnsamlingen, på vegne av Stortinget.

Studerer skremmeeffekt

Også forskningsprosjektet som skal studere skremmeeffekt av seismikk på fisk, går som planlagt, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding. Prosjektet skal skaffe ny kunnskap både om skremmeeffekt og om hvor lang tid det tar før fisket normaliseres etter seismikkinnsamlingen. Prosjektet utføres av Havforskningsinstituttet (HI) på vegne av Oljedirektoratet, og det har en total kostnadsramme på 25 millioner kroner.

HI har lagt opp prosjektet med innspill fra en referansegruppe, der både fiskernes organisasjoner og lokale politikere er representert. HI har leid inn fem lokale fiskebåter som startet prøvefiske allerede 17 juni, 12 dager før seismikkinnsamlingen startet i Vesterålen.

Fiskebåtene skal fiske under hele seismikkinnsamlingen, som pågår fram til 9 august. Etter at innsamlingen er avsluttet, skal prøvefisket fortsette til fisket har normalisert seg. I tillegg til de lokale fiskebåtene er forskningsfartøyet Håkon Mosby med i prosjektet, som er det største noensinne, både her til lands og internasjonalt.

Frikjøpsavtale

Sommeren 2008 var det stor fiskeriaktivitet i det området i Vesterålen der det nå samles seismikk. På bakgrunn av dette tilbød oljedirektoratet fiskerne en frikjøpsavtale. Fiskerne blir utbetalt en kompensasjon basert på historiske fangstdata fra samme periode i samme område i Vesterålen. Avtalen innebærer at fiskerne skal la være i fiske på en måte som hindrer seismikkinnsamlingen. Bortsett fra det kan de fiske i området i hele frikjøpsperioden på seks uker.

I alt har mellom 110 og 115 fiskere inngått frikjøpsavtale med OD.

Oppdrag fra Stortinget

Det er Stortinget som har gitt oljedirektoratet i oppdrag å kartlegge geologien i Nordland VII og Troms II for å kartlegge mulige olje- og gassforekomster. Resultatet av undersøkelsen skal være en del av det materialet som skal ligge til grunn når forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten behandles på nytt av Stortinget i 2010.