Inngikk samarbeid om vindkraft til havs

Statoil, General Electric (GE) og Lyse orienterte i dag olje- og energiministeren om at de har inngått en samarbeidsavtale for å vurdere uttesting av havbaserte vindturbiner.

Intensjonen fra samarbeidspartnerne er å bygge et demonstrasjonsanlegg basert på GEs 4 MW direktedrevne turbin.

– Havbasert vindkraft er en viktig del av fremtidens energiløsninger. Dette er et marked jeg har tro på vil vokse betydelig i årene framover, og som kan gi store nye muligheter for norsk næringsliv. Det er positivt at bedriftene er offensive i satsingen på vindkraftprosjekter, noe som er viktig skal vi nå målet om å være verdensledende innen offshore vindteknologi.

Det sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.

GE meddelte 25. mars i år at de vil gjøre Norge til et sentralt land i selskapets satsing på havvind. Statoil, GE og Lyse planlegger å bygge to til fire demonstrasjonsturbiner. Hver med en kapasitet på rundt 4 MW.

Det legges opp til at GE står for leveransen av turbinene og at utbygging og gjennomføring av prosjektet skjer i samarbeid mellom Lyse og Statoil.

De tre alternative stedene som er plukket ut som mulig lokasjon er utenfor Rennesøy, Kvitsøy eller Karmøy.

Det er søkt NVE om konsesjon og selskapene har opplyst om at de vil søke Enova om økonomisk støtte. Selskapene forventer å ta en endelig beslutning om prosjektet våren 2011.